Peygamberimiz Hz Muhammed S.a.v.’ Dilinden Dualar "ALLAH

2008-05-15 16:44:00
Peygamberimiz Hz Muhammed S.a.v.’ dilinden Dualar:

 

 

ALLAH’A  SIĞINMAK

 

Mus’ab b. Sa’d (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: Babam bana şu sözleri öğretir ve onları Rasûlullah (s.a.v)’den duyduğunu söylerdi: “Allah’ım! Cimrilikten Sana sığınırım. Korkaklıktan Sana sığınırım. İhtiyarlığın kötü durumlarına düşmekten de Sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından da Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir Dua: 15; İbn Mâce, Dua: 3)


5384- Mus’ab b. Said ve Amr b. Meymun el Evdî (r.anhüma)’dan rivâyete göre, şöyle demişlerdir. Sa’d çocuklarına öğretmenin öğrencilerine öğrettiği gibi şu duaları öğretiyordu ve Rasûlullah (s.a.v)’in her namazdan sonra bu dualarla Allah’a sığındığını söylüyordu:
“Allah’ım! Cimrilikten Sana sığınırım, korkaklıktan Sana sığınırım, ömrün sonlarına doğru ihtiyarlığın kötü durumlarına düşmekten Sana sığınırım, dünyanın fitnelerinden ve kabir azabından da Sana sığınırım.” (Buhârî, Deavat: 36; Müslim, Zikir Dua: 15)


5385- Ömer (r.a)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v): “Korkaklıktan, cimrilikten, kötü bir ömür geçirmekten, kalbin fitnesinden ve kabir azabından Allah’a sığınırdı.” (Buhârî, Deavat: 36; Müslim, Zikir Dua: 15)
5386- Amr b. Meymün (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Ömer b. Hattab (r.a)’tan işittim şöyle diyordu: Rasûlullah (s.a.v), beş şeyden Allah’a sığınırdı:
“Allah’ım! Korkaklıktan, cimrilikten, kötü bir ömür geçirmekten, kalbin fitnesinden ve kabir azabından.” (Buhârî, Deavat: 36; Müslim, Zikir Dua: 15)
5387- Amr b. Meymün (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Muhammed’in ashabı bana Rasûlullah (s.a.v)’in:
“Cimrilikten, korkaklıktan, kalbin fitnesinden ve kabir azabından Allah’a sığındığını anlattılar.” (Buhârî, Deavat: 36; Müslim, Zikir Dua: 15)
5388- Amr b. Meymün (r.a)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) Allah’a sığınırdı. (Bu hadis mürseldir.) (Buhârî, Deavat: 36; Müslim, Zikir Dua: 15)

 


 

223
0
0
Yorum Yaz